WhatsApp Image 2022-07-26 at 09.53.25.jpe

כדורשת ליגת נשים

פעילות הליגה כוללת טורנירים, ואירועי ספורט לשחקניות ולמשפחות

וכן מעורבות בקהילה.

לפרטים נוספים: חגית טל זחק 052-6146016