טופס אישור צילום - צהרוני מרכז קהילתי פרדסיה

שם בית הספר / גן
שם בית הספר / גן (חובה) שדה חובה
מאשר/לא מאשר לצלם את הילד/ה בצהרון לצורך פרסום כתבה בערוץ 13 בנושא שימוש במדיחי כלים בצהרוני מרכז קהילתי פרדסיה.
מאשר/לא מאשר לצלם את הילד/ה בצהרון לצורך פרסום כתבה בערוץ 13 בנושא שימוש במדיחי כלים בצהרוני מרכז קהילתי פרדסיה. (חובה) שדה חובה
Browser not supported
חתימת ההורה המאשר