רשת "צהרים טובים" של החברה למתנ"סים משמשת מטה מקצועי למסגרות הצהרונים הפועלות במתנ"סים בכל רחבי הארץ.

 ילדינו מגיעים למסגרת אחרי יום לימודים תובעני. מסגרת הצהרון מספקת סביבה המשכית בטוחה, הפגה, פנאי איכותי ומיומנויות חברתיות בדרך חוויתית ומעשירה.

לניהול צהרונים  נדרשת מומחיות. שיעורי תחלופת כח האדם בצהרונים, פרופיל המועסקים בו ורמת הכשרתו מחייבים ניהול מקצועי ומבוקר השוטף להעסיק את כח האדם המתאים ביותר ולשמרו במערכת.

מרכז קהלתי פרדסיה ורשת "צהריים טובים" מתווים תפיסה חינוכית, מדיניות הפעלה, מידע, ידע, נהלים וליווי מקצועי בשגרה ובמצבי קצה לקשת העוסקים בהפעלת המסגרות בשטח.

אנו מאמינים שמסגרת צהרון היא הזדמנות חינוכית של ממש וסבורים כי תוכן איכותי המובנה בצורה מתודולוגית, ישפר בצורה משמעותית את אקלים הצהרון ואיכות המסגרת. לכן, אנו משקיעים בצורה בתוכן ומפתחים מדי שנה תכנית ייחודית לגני הילדים ולבתי הספר. צוותי ההנחיה שלנו מטמיעים את התכנים במסגרות כחלק משגרת העבודה השנתית ומתוקשרים לאורך השנה להורים.