אולם הרעות מבט מהבמה.jpe

אולם הרעות פתיחת יציע מדורג.jpe

אולם הרעות פתוח וילון סגור.jpe

מבט מהקונסולה.jpe

כיסאות נגישים.jpe

אולם הרעות מבט מהיציע.jpe

אולם הרעות מבט על כיסאות עצמאיים.jpe

אולם הרעות, חדר אומנים.jpe

אולם מלא.jpe

כיסאות נגישים מבט מיציאת חירום.jpe