ביטול השתתפות בחוג/צהרון (יכנס לתוקף בחודש הקלנדרי העוקב)

שם מלא (ראש המשפחה)
תעודת זהות של ראש המשפחה
מספר טלפון נייד של ראש המשפחה
כתובת הדואר האלקטרוני של ראש המשפחה
יש להזין את השם המלא של המשתתף
מספר תעודת זהות של המשתתף
שם הפעילות אותה רוצים לבטל (חוג/צהרון)
תאריך התחלת הביטול (יכנס לתוקף בחודש הקלנדרי העוקב)
סיבת ביטול הפעילות (חוג / צהרון)
Browser not supported