מכרז לקבלת הצעות להיכלל במאגר מפעילי חוגים, סדנאות ופעילויות המרכז הקהילתי פרדסיה בשנה"ל תשפ"ד

 

נסגר

 

המרכז קהילתי פרדסיה, ע"ר מספר 580726164, (להלן: "העמותה" ו/או "המרכז" ו/או "המזמין") מבקש להתקשר בשנת הלימודים הבאה,

שנה"ל תשפ"ג, עם  מפעילי חוגים, סדנאות ופעילויות במסגרות הבאות, בתחומים המפורטים להלן:

 

1. ריכוז והפעלה של מרכז המוסיקה- 50% משרה

2. הפעלת חוגי אופניים/תריאטלון

 

איש קשר למכרז: הגב` לירז ישעיהו פרץ, מנכ"לית מרכז קהילתי פרדסיה.
טלפון: 09-9767676 / 053-7221278
דוא"ל: הגב` לירז ישעיהו פרץ
[email protected]

את ההצעה יש להגיש על נספח א' למכרז זה בצרוף כל המסמכים הנדרשים לתיבת המכרזים במשרדי המרכז הקהילתי

במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 02/23" בלבד

וזאת לא יאוחר מיום 15.5.2023 בשעה 12:00.

לצפייה בקובץ לחץ כאן