תושבות ותושבים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

 1. שנת הפעילות במרכז קהילתי פרדסיה מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד סוכות ופסח (מצורפת רשימת חופשות).
 2. מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.
 3. המרכז הקהילתי מתחייב למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד-שבועי, ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו-שבועי.
 4. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
 5. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 6. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.
 7. הנהלת המרכז הקהילתי  תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
 8. במקרה של ביטול חוג על ידי המרכז הקהילתי יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 9. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.
 10. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.
 11. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, למעט חוגים בהם צויין אחרת. במידה ויבחר להירשם לחוג יחויב על שיעור הניסיון באופן מלא.
 12. משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי לא תורשה להירשם לפעילות המרכז הקהילתי בשנת תשפ"ג עד הסדרת החוב.
 13. הנהלת המרכז הקהילתי רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.
 14. התשלום עבור החוגים נגבה בתחילת החודש עבור חודש הפעילות.

 

ביטול השתתפות:

 1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול מקוון באתר המרכז הקהילתי, יש לוודא כי התקבל הביטול ע"י מייל חוזר. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג מהמרכז הקהילתי
 2. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המרכז הקהילתי ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג, וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
 3. ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד 24 שעות לפני מועד השיעור, וזאת עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה מרופא. בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא.
 4. הגשת טופס ביטול תעשה עד תאריך ה-25 לכל חודש קלנדרי – הביטול ייכנס לתוקף חודש לאחר מכן.
 5. מועד אחרון להגשת בקשות לביטול חוג יהיה ה-15 לחודש מרץ 2023 . לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.
 6. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.
 7. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

 

קורסים לפי מספר מפגשים:

 1. על קורסים לפי מספר מפגשים, לא חלה הנחה כ"חוג נוסף".
 2. התשלום עבור קורסים המורכבים ממספר מוגדר של מפגשים הינו בגין קורס מלא וניתן לביטול עד למפגש השני. לאחר מכן לא יזוכה המשתתף בגין השתתפות חלקית.

 

אופן התשלום:

 1. התשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.
 2. שימו לב, ההרשמה לא תתצבע באופן אוטומטי משנה לשנה, יש למלא טופס הרשמה מקוון באתר המרכז הקהילתי.
 3. עבור חוג נוסף במרכז הקהילתי לכל בית אב תינתן הנחה של 5% לילד שני, ו 10% לילד שלישי (לא כולל חוגי מחול). ההנחות ניתנות מהמחיר הנמוך יותר. אין כפל הנחות.

לוח חופשות

תקנון חוגים