kids-g6c69eea94_1920

מרכז למידה בחשבון ואנגלית לכיתות ד׳׳-ו׳
ייפתח בנובמבר

בימים א׳, ב׳, ג׳ בין השעות 15:15-17:30

השיעורים יתקיימו בספריית בית טלי

מספר המקומות מוגבל!

יש להתעדכן באתר המרכז הקהילתי לקראת חודש נובמבר