מרכז קהילתי פרדסיה שבמסגרתו פועלים הצהרונים, מפעיל כ – 20 צהרונים בגנים ובבתי הספר.

הצהרונים מתקיימים במבני גני המועצה ובתי הספר ומאפשרים יצירת רצף חינוכי בין המסגרות ובעיקר שמירה על קשר רציף עם כל מעגלי השותפים, הכולל שיתוף מידע לימודי, חברתי ופדגוגי. צוות הצהרונים מקבלים הדרכה חודשית על התכנית ולכם ההורים נשלח מידעון הכולל את נושא החודש שבו עסקו בצהרונים.

התכנית הפדגוגית המותאמת לגיל הילדים ונכתבת ע''י הצוות המקצועי של ''רשת צהריים טובים'', רשת הצהרונים הארצית של החברה למתנ''סים. התוכנית עוסקת בפן הרגשי – חברתי ומעשירה את עולמם באופן חוויתי ומהנה. בנוסף, הצהרון כולל מגוון חוגים איכותיים.

התוכנית החינוכית כוללת זמן איכות, חוויתי ומעשיר לילדכם המשלב מסגרות הצהרונים 3 תחומי פעילות עיקריים:

  • פעילות דידקטית מובנית בנושא כישורי חיים ומיומנויות חברתיות
  • פעילות חופשית לעידוד העצמאות וההתפתחות האישית של כל ילד
  • פעילות הפגתית המאפשרת לילד לנוח ולווסת את עצמו למעבר בין מסגרת הבוקר למסגרת הצהרון

הצהרונים מתקיימים החל מהיום הראשון לתחילת שנת הלימודים, בימים א' - ה'

בין השעות 14:00-17:00 בגני הילדים ומסיום שעות הלימודים עד 17:00 בבתי הספר.

תנאי התשלום (מחירי השתתפות בצהרון יהיו כדלקמן):

מחיר לצהרוני גנים :

השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים: עלות של 960 ₪ (כולל צהרון בימי חופשות במהלך שנת הלימודים, לא כולל קייטנות בוקר)

מחיר לצהרוני כיתות א'-ב' - "ניצנים":

השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים: עלות של 810 ₪ (כולל צהרון בימי חופשות במהלך שנת הלימודים, לא כולל קייטנות בוקר)

הרישום יתבצע עד ה21.6.30 ,לאחר מכן הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד

תאריך אחרון לביטול - 15.8.2022

מחיר כיתות ג'-ד':

השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים: עלות של ₪ 960 ( כולל צהרון בימי חופשות במהלך שנת הלימודים, לא כולל קייטנות בוקר)