ballet-g1e457c642_1920

מחול מודרני

המחול המודרני מבוסס על עקרונות הבלט הקלאסי ומאופיין בביטוי אישי ויצירתי יותר. המחול המודרני משוחרר יותר, הסגנון חופשי יותר והרקדנים משתמשים ברגשותיהם ובתחושותיהם לעיצוב צעדיהם.